Wyposażenie

RIG TROPHY

Zdjęcia Rtg pojedynczych zębów (tzw. punktowe) wykonujemy aparatem francuskiej firmy TROPHY będącej światowym liderem obrazowania rentgenowskiego.

Aparat ten, w przeciwieństwie do powszechnie używanych, wyposażony jest w lampę z generatorem wysokiej częstotliwości eliminującym nieprzydatne diagnostycznie promieniowanie miękkie. Pozwala to na redukcję do niezbędnego minimum dawki promieniowania przyjętego przez pacjenta. W połączeniu z systemem RADIOWIZJOGRAFII (cyfrowa obróbka zdjęcia) dawka ta zostaje dodatkowo zmniejszona a zdjęcie gotowe jest do analizy już w ciągu 5 sekund.

Na życzenie zdjęcia mogą Państwo otrzymać w postaci wysokiej jakości wydruku, w wersji elektronicznej na płycie CD lub pocztą email.

RADIOWIZJOGRAFI (RVG)

RADIOWIZJOGRAFIA (RVG) firmy TROPHY - twórcy i światowego lidera cyfrowego obrazowania zdjęć rentgenowskich o bardzo dużej rozdzielczości.

Mogą Państwo na bieżąco obserwować, oceniać i analizować przebieg leczenia dzięki monitorowi zamontowanemu bezpośrednio przy fotelu - czas od zrobienia do zobrazowania zdjęcia wynosi 5 sekund i odbywa się bezpośrednio na fotelu stomatologicznym.

W naszych gabinetach pracujemy systemem RVG – 5 generacji. Dzięki ogromnym możliwościom cyfrowej obróbki obrazu jesteśmy w stanie zobaczyć to co nie jest widoczne na zwykłych zdjęciach analogowych, dokonać analizy i odpowiednich pomiarów, powiększyć szczegóły anatomiczne oraz na bieżąco kontrolować efekt leczenia dla osiągnięcia jak najlepszych efektów. 

Na życzenie zdjęcia mogą Państwo otrzymać w postaci wysokiej jakości wydruku, w wersji elektronicznej na płycie CD lub pocztą email.

RTG PANORAMICZNE I CEFALOMETRYCZNE

RTG Panoramiczne i Cefalometryczne wykonujemy aparatem Veraviewepocs SDCP japońskiej firmy Morita.   

Aparat ten, dzięki szybszemu ruchowi głowicy trwającej zaledwie 8,2 sekundy, powoduje zmniejszenie pochłoniętej dawki promieniowania do 1/10 wartości generowanych przez tradycyjne aparaty.

Byliśmy pierwszymi posiadaczami tego typu aparatu na Podkarpaciu.

Na życzenie zdjęcia mogą Państwo otrzymać w postaci wysokiej jakości wydruku, w wersji elektronicznej na płycie CD lub pocztą email.

Aparat Veraviewepocs SDCP umożliwia również wykonywanie zdjęć RTG zatok obocznych nosa oraz pojedynczych zdjęć zatoki lewej lub prawej w rzucie lateralnym lub PA. Dzięki takiej projekcji możliwe jest dokładne, przestrzenne umiejscowienie zmian patologicznych lub ciał obcych w obrębie każdej zatoki (opis poniżej).

MIKROSKOP STOMATOLOGICZNY

Praca z mikroskopem umożliwia dostrzeżenie szczegółów, niewidocznych podczas tradycyjnego leczenia endodontycznego, np nietypowe ujścia kanałowe, kanały rozwidlające się, dodatkowe, boczne. 

Możliwe jest wizualne zlokalizowanie i usunięcie złamanych narzędzi kanałowych oraz dalsze precyzyjne opracowanie i wypełnienie systemu kanałowego.

W nowoczesnej endodoncji, wysokiej jakości leczenie bez kontroli mikroskopu jest już niemożliwe.

Dysponujemy najnowszej generacji mikroskopem stomatologicznym niemieckiej firmy Kaps.

TRI AUTO

TRI AUTO – specjalistyczny mikromotor endodontyczny japońskiej firmy Morita.

Dzięki wbudowanemu, niezwykle precyzyjnemu modułowi pomiaru długości kanału korzeniowego oraz funkcji mikromotora, pozwala na prawidłowe opracowanie i przygotowanie przewodu korzeniowego do wypełnienia.

Regulowany moment obrotowy wraz z funkcją autorewersu minimalizują ryzyko złamania narzędzi rotacyjnych do opracowywania kanału w jego świetle.

SYSTEM B, OBTURA

System  B i Obtura są urządzeniami, dzięki którym można z niezwykłą dokładnością wypełnić system korzeniowy termoplastyczną gutaperką – najlepszym, biozgodnym materiałem wypełnieniowym.

Wprowadzenie do endodoncji techniki wypełniania termoplastyczną gutaperką pozwoliło na dokładniejsze wypełnienie kanałów, nieosiągalne dotychczasowymi metodami.

sprawdź godziny
otwarcia